A Klinika egyetemi intézetként prioritásként kezeli a betegellátás, oktatás és kutatás adta feladatok egységét és magas szintű ellátását. Létrejötte óta képviselte a gyógyszeres kezelések és sugárterápia nyújtotta lehetőségek valamennyi területen történő gyakorlását, a modern és előremutató lehetőségek alkalmazását. A Klinika betegellátó tevékenysége mind a betegek részéről, mind szakmai körökben elismert, az oktatás ambiciózus és eredményes, a kutató munka kiegyensúlyozott, illetve a munkatársak részéről elismert.

Betegellátás
Klinikánkon évente mintegy 3000 új beteg jelentkezik. A kezelések folyamatossága, és a kezelési eredmények javulása miatt öszesen évente mintegy 12-14 ezer beteg ellátása hárul klinikánkra. A betegellátás az elmúlt években zavartalan volt.
A betegellátás támogatására daganat lokalizáció szerinti onkoteam-ek működnek, legújabban a molekuláris genetikai eredményeket és lehetőségeket tárgyaló molekuláris onkológia onkoteam létesült. A szegedi székhelyű elleátóhely mellett 2012. óta a Hódmezővásárhelyi Kórház Onkológia osztály utódaként Hódmezővásárhelyen is működik részlegünk, mely a szegedi részlegekével azonos színvonalú szakmai munkát végez, infrastruktúrát, onkoteam és minőségbiztosítási rendszert biztosít. 2014-ben a Klinika csatlakozott az UNIMED térítéses betegellátási központhoz.
Mind a gyógyszeres, mind a sugárterápiás ellátásban törekszünk a modern, hatékony, egyénre szabott kezelések alkalmazására. Szem előtt tartjuk a holisztikus ellátás elvét, és igyekszünk a Klinika atmoszféráját eszerint alakítani, illetve a lehetőségeknek megfelelően kulturált és a betegigények kielégítésére alkalmas környezetet teremteni.
Számos új gyógyszeres, döntően molekuláris célzott kezelési eljárást vezettünk be. Ezeket legtöbbször egyéni engedélyekkel, különleges keretekből biztosítjuk betegeinknek. A betegellátást nagyban segítik a klinikai vizsgálatok is, melyek a legújabb kezelési lehetőségeket igen kontrollált körülmények között és korszerű vizsgálati módszerekkel biztosítják betegeinknek.
A sugárterápiás ellátásban új technikákat vezettünk be, így az IMRT és a szimultán integrált boost (SIB) technikát, a PET/CT vagy MR alapú besugárzás tervezést egyéni indikáció alapján rutinszerűen alkalmazzuk, csakúgy mint a sugárkezelés folyamán a képi verifikációt.
A betegellátás színvonalának és biztonságának kulcsa a Klinikán évek óta működő szakmai és adminisztratív minőségbiztosítási rendszer. Ennek működtetéséhez felbecsülhetetlen segítséget nyújt a gyógyszeres kezeléseket biztosító központi keverék infúzió előállítás, a CATO rendszer, és a belső sugárterápiás hálózatot képező immár két informatikai rendszer.
Klinikánk betegellátó tevékenységének elismeréseként 2011-ben elnyerte a „Jó kezekben” akció munkahelyi közösség kategória első helyét, 2012-ben „Az év kórháza 2012” szavazáson a környezet és tisztaság kategória díjat.

Oktatás

Graduális oktatás

A Klinikának összesen egy félévben van lehetősége kötelező onkológia oktatást végezni heti 2 órában. A „Klinikai onkológia” címmel folyó elméleti oktatás, kötelező kurzus gyakorlatias, érdekes, és átfogó képet ad a daganatos betegek komplex terápiájával kapcsolatos alapismeretekről és alapfogalmakról. A kurzust évente megújított jegyzet a honlapon illetve az ETR-ben elérhető előadás diaanyag és évről-évre bővülő esettár segíti magyarul és angolul. Az oktatás másik segédeszköze a 2015-ben elkészült Molekuláris Onkológia „e-book”, magyarul és angolul. A 2012/2013 tanévben nyújtott angol tannyelvű oktatói tevékenység alapján a hallgatók a Klinika számára illetve a tanszékvezető részére az év oktatója díjat adományozták.
Az elméleti oktatást kötelezően választható gyakorlati kurzus egészíti ki, mely iránt nagy az érdeklődés. 2015. tavasza óta intenzív sugárterápiás kurzust is tartunk Dr. Peter Stoll vendégelőadó bevonásával, angol nyelven ((AOK-SZV061 és AOK-KA1861 Intensive Course on Radiation Oncology). A Klinikán minden évben számos szakdolgozat és TDK munka készül.

Posztgraduális oktatás

A rezidensek, szakorvosjelöltek képzésében a Klinika valamennyi szakorvosa részt vesz, elméleti képzésük tematika illetve program szerint történik rendszeres intézeti előadások vagy rendezvények keretében. A Klinika oktatói rendszeresen tartanak előadást kötelező szinten tartó tanfolyamokon és nemzetközi rendezvényeken, klinikánk diplomásai számos szakdolgozói fórumon vállalnak továbbképző előadást.
Klinikánk 2011 óta jelentős részt vállal az 50 kreditpontos Szegedi Emlőrák Szimpózium megrendezésében .

Doktori iskola

Klinikánk 3 tagja az Interdiszplináris Doktori Iskolában és a Klinikai Tudományok Doktori Iskolában vesz részt témavezetéssel. Jelenleg 2 PhD hallgató 2 védés előtt áll, és további 4 kezdte meg a PhD munkát klinikai főállása mellett.

Kutatás

Klinikánk tudományos tevékenysége szerény, de kiegyensúlyozott a következő területeken:

 • Prediktív tényezők az egyénre szabott orvoslásban
 • Sugárbiológia(alapkutatás és klinikai kutatás)
 • Speciális sugárterápiás eljárások
 • Klinikai kutatás az emlőrák, uroonkológia, neuroonkológia területén

Kiterjedt kutatási együttműködéseket ápolunk. Mind oktatói, mind klinikai álláson lévő kollégáim tisztában vannak a klinikai kutatás fontosságával, és elvárás mindkét csoportban a kongresszusi szereplés és a publikálás.

Kutatási együttműködést folytattunk a következő külföldi intézetekkel:

 • Dr. Andrew V. Schally, PhD, MDhc (Multi), D.Sc,hc, Miller School of Medicine, University of Miami, USA
 • Prof. Eytan Barnea, BioIncept, LLC , 1697 Lark Lane, Cherry Hill, NJ 08003-3157 USA
 • Prof. György Kovács, Interdisciplinary Brachytherapy Unit, University Hospital Schleswig-Holstein, University of Lübeck, Németország
 • Prof. László Tabár, M.D., F.A.C.R. (Hon), Professor Emeritus of Radiology, Uppsala University, Faculty of Medicine, és Medical Director Emeritus, Department of Mammography, Falun Central Hospital, Svédország

Hazai kutatási együttműködés:

 • Dr. Hegyesi Hargita, Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest
 • Dr. Deák Péter, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged
 • Dr. Kulka Janina kutató csoportja, SOTE II. sz. Pathológiai Intézet

Kooperációt folytatunk továbbá a SZTE Biokémiai Intézettel, Farmakológiai Intézettel, a Fül-orr-gégészeti Klinikával, az Emlő teamet alkotó intézetekkel (Pathológiai Intézet, Radiológiai Klinika, Sebészeti Klinika), és a Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoporttal (HPSG), továbbá a budapesti Oncompass Medicine Kft.-vel.

SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika