"Multidiszciplináris emlő team"

Az emlő team-ben olyan szakemberek dolgoznak együtt, akik valamennyien az emlőbetegek ellátásával foglalkoznak. Így jelen van a kivizsgálást végző mammográfus (radiológus), a szövettani, cytológiai minták feldolgozását végző patológus, az emlősebész, az onkológus és a sugárterápiás szakember. A speciálisan képzett és speciális tapasztalatokkal rendelkező szakemberek közösen kidolgozott, elfogadott szakmai elvek alapján tevékenykednek. Az emlő-team legtöbbször nem önálló intézet, hanem több intézet vagy klinika, kórházi osztály munkatársaiból alakult munkacsoport. Általában emlőszűrő központra épül vagy emlőszűrő központ mellett működik. A team munkájának minőségét két adottság határozza meg: a résztvevők szakmai tapasztalatainak mennyisége, illetve a lehetőségek száma, és kapcsolattartásuk megfelelő volta. Szakmai tapasztalaton az elvégzett vizsgálatok, beavatkozások számát értjük, a vizsgálati/beavatkozási lehetőségek palettája a szakemberek működésének igényességét és lehetőségeit tükrözi. Természetes, hogy a szakember annál jobban végzi feladatát, mennél több ilyenfajta beavatkozást végzett. Ezért is fontos, hogy lehetőleg mellbetegségekre specializálódott, szakosodott orvosok végezzék a munkát: így a patológus lehetőleg csak emlőbetegségekkel foglalkozzék, a radiológus csak emlő diagnosztikával, a sebész kellően nagyszámú emlőműtétet végezzen rendszeresen, és legyen jártassága a speciális felkészültséget igénylő emlőműtétekben is (pl. nem tapintható emlőrákok eltávolítása stb.). Az onkológusok, sugárterápiás szakemberek sem érthetnek minden daganatos betegséghez egyformán, ha feladatukat elmélyülten végzik. A szakmai kapcsolattartás közös szakmai elvek alapján, ideális esetben heti rendszerességgel valósul meg. Az üléseken áttekintik az elmúlt hét új eseteit, megvizsgálják, valamennyi vizsgálat megtörtént-e, megfelelő volt-e a műtét illetve a kezelés? Ezek a találkozások egyébként a továbbképzést is szolgálják, és a betegellátásban, tudományos munkában jelentkező új igények, lehetőségek megvitatását

Az emlő onkoteam működését, teljesítményét folyamatosan értékelik, ellenőrzik. Van lehetőség akkreditációra, melyet az európai emlőbetegségekkel foglalkozó társaságtól (EUSOMA) kell kérelmezni. Az európai emlő központokat a SenoNetwork regisztrálja. A tevékenység nemzeti szintű értékelését az ÁNTSZ emlőszűrési munkacsoport végzi.

Az emlő onkoteam szervezésére vonatkozóan az európai emlőbetegségekkel foglalkozó társaság (EUSOMA) ajánlást tett közzé. Eszerint az emlő onkoteam (emlő centrum):

 • a nemzeti szűrőprogram bázisán működjék,
 • minimálisan 250-300 ezer fős népességet lásson el,
 • komplex tevékenységet végezzen: szűrés, klinikai kivizsgálás, műtét, patológiai diagnosztika, onkológiai/sugárterápiás ellátás,
 • legalább évi >150 új emlőrákos beteget lásson el,
 • akkreditációja a tevékenységi adatok és audit alapján történjék meg,
 • minőség ellenőrzés: elsősorban az európai adatbázis alapján,
 • az emlőrák valamennyi stádiumának ellátását vállalja,
 • lehetőleg legyen vezetője, legyen koordinátora és önálló büdzséje. <\ul>

Az emlő onkoteam kötelező tagjaira vonatkozó ajánlás a következő:

 • Mammográfus: legalább 2 fő, főállású, emlőszűrésben és klinikai vizsgálatban (komplex képalkotó vizsgálat+mintavételek) egyaránt járatos; évente legalább 5000 mammogramot olvas le
 • Patológus/cytológus: legalább egy vezető és egy beosztott
 • PSebész: legalább 2 fő, évente legalább 50 emlőműtét/sebész, speciális technikák (nem tapintható elváltozások, őrszem nyirokcsomó biopszia) ismerete
 • PIzotópdiagnoszta: őrszem nyirokcsomó jelölés és egyéb
 • PEmlő Nővér: praktikus tanácsot, információt, lelki segítséget nyújt
 • PMammográfiás szakasszisztensek
 • POnkológus: évente legalább 100 új korai emlőrákos beteg, korszerű gyógyszeres kezelések/ hozzáférés klinikai vizsgálatokhoz
 • PSugárterápiás orvos: évente legalább 100 új korai emlőrákos beteg, hozzáférés korszerű módszerekhez, klinikai vizsgálathoz
 • PData Manager <\ul>

Ideálisan elérhetőek a következő szakemberek:

 • Plasztikai sebész
 • Pszichiater/ pszichológus: lelki támaszt nyújt
 • Gyógytornász
 • Mentalhygienes asszisztens
 • Adminisztrátorok
 • Lymphoedema-szakemberek (orvos és asszisztens)
 • Klinikai genetikus